Hækleordbog amerikansk/engelsk/dansk. Få hjælp her!

Hækleordbog - få hjælp til udenlandske hækleopskrifter

Få hjælp til at forstå engelske og amerikanske hækleopskrifter med de mest bruge hækleforkortelser.

Se alle hæklenåle her.

Det er primært de forskellige masker der hedder noget forskelligt i de engelske og amerikanske opskrifter.

Hækling på andre sprog - hækleordbog oversigt

Herunder kan du finde oversættelser fra både Amerikansk og Engelsk til danske termer.

Mangler du en oversættelse af hækleudtryk eller har du forslag til forbedringer må du meget gerne kontakte os.

Hækleordbog Engelsk Dansk

Kom godt igang med at hækle engelsk opskrifter med hækleforkortelser på engelsk.

across around
hele vejen
alternate (altn)
skiftevis
approximately (approx)
circa (ca)
assemble
montering
back loop only (blo)
bagerste maskeled (bml)
begin (beg)
begynd (beg)
below
under
between (betw)
I mellem (iml)
bobble st
bobblemasker (bm)
chain (ch X 2,3,4…)
X antal fastmasker (X fm)
chain (ch)
luftmaske (lm)
chain space (ch-sp)
luftmaske bue (lm bue)
change
skift
change color
skift farve
cluster (cl)
klynge (kl)
continue (cont)
fortsæt (fort)
count as
tæller som
crochet hook
hæklemål
decrease (dec)
indtagning (indt)
double chrochet (dc)
fastmaske (fm)
double treble (dtr)
dobbelt stangmaske (db-stm db-stgm)
draw through a loop (draw thr lp)
træk en løkke op
fasten off
afslut og bryd garnet
front loop only (flo)
forreste maskeled (fml)
half treble chrochet (htr)
halvstangmaske (hstm hstgm)
hook
hæklenål
increase (inc)
udtagning (udt)
invisible decrease (inv. Dec)
usynlig indtagning
join into
saml i
join with
saml med
last
sidste
long single chrochet (lsc)
lang fastmaske (lfm)
loop (lp)
løkke (lk)
magic ring (mr)
magisk ring (mr)
next stitch (ns)
næste maske
pattern (patt)
opskrift
point
sted
previous (prev)
forrige
raised treble back (r tr b)
stangmaske bagom stangen
raised treble front (r tb f)
stangmaske forom stangen
repeat (rep)
gentag (gent)
repeat from (rep from)
gentag fra (gent fra)
right side (rs)
ret (r)
round (Rd,rnd)
runde (omg)
rounds (rnds)
runder
row (r,rw)
række (r,rk)
second
anden
single chrochet three stitches together (sc3tog)
tre fastmasker sammen indtagning
single chrochet two stitches together (sc2tog)
to fastmasker sammen indtagning
skip (sk)
spring over
slip stitch (ss sl st)
kædemaske (km)
space (sp)
mellemrum
stitch (s)
maske
stitches (sts)
masker
stuff
fyld
tail
garnende
tension (tens)
hækle fasthed
together (tog)
sammen (sm)
treble chrochet (tr)
stangmaske (stm stgm)
tripple treble (trtr)
tredobbelt stangmaske (3-dstm 3-dstgm)
two single chrochets in one stitch (2 sc in 1)
to fastmasker I samme maske udtagning
weave in ends
hæft enderne
work
arbejd
wrong side (ws)
vrang (vr)
yarn over hook (yoh)
slå om (sl o)

Hækleordbog Amerikansk Dansk

across around
hele vejen
alternate (altn)
skiftevis
approximately (approx)
circa (ca)
assemble
montering
back loop only (blo)
bagerste maskeled (bml)
back post double crochet (bpdc)
stangmaske bagom stangen
back post single crochet (bpdc)
fastmaske bagom stangen
begin (beg)
begynd (beg)
below
under
between (bet)
I mellem (iml)
bobble st
bobblemasker (bm)
chain (ch X 2,3,4…)
X antal fastmasker (X fm)
chain (ch)
luftmaske (lm)
chain space (ch-sp)
luftmaske bue (lm bue)
change
skift
change color
skift farve
cluster (cl)
klynge (kl)
continue (cont)
fortsæt (fort)
count as
tæller som
crochet hook
hæklemål
decrease (dec)
indtagning (indt)
double chrochet (dc)
stangmaske (stm stgm)
double treble (dtr)
tredobbelt stangmaske (3-dstm 3-dstgm)
draw through a loop (draw thr lp)
træk en løkke op
fasten off
afslut og bryd garnet
front loop only (flo)
forreste maskeled (fml)
front post double crochet (fpdc)
stangmaske forom stangen
front post single crochet (fpdc)
fastmaske forom stangen
front post triple crochet (fptc)
dobbeltstangmaske forom stangen
gauge
hækle fasthed
half double chrochet (hdc)
halvstangmaske (hstm hstgm)
hook
hæklenål
increase (inc)
udtagning (udt)
invisible decrease (inv. Dec)
usynlig indtagning
join into
saml i
join with
saml med
last
sidste
long single chrochet (lsc)
lang fastmaske (lfm)
loop (lp)
løkke (lk)
magic ring (mr)
magisk ring (mr)
miss
spring over
next stitch (ns)
næste maske
pattern (patt)
opskrift
point
sted
previous (prev)
forrige
repeat (rep)
gentag (gent)
repeat from (rep from)
gentag fra (gent fra)
right side (rs)
ret (r)
round (Rd,rnd)
runde (omg)
rounds (rnds)
runder
row (r,rw)
række (r,rk)
second
anden
single chrochet three stitches together (sc3tog)
tre fastmasker sammen indtagning
single chrochet two stitches together (sc2tog)
to fastmasker sammen indtagning
single chrotchet (sc)
fastmaske (fm)
slip stitch (ss sl st)
kædemaske (km)
space (sp)
mellemrum
stitch (s)
maske
stitches (sts)
masker
stuff
fyld
tail
garnende
together (tog)
sammen (sm)
treble (tr)
dobbelt stangmaske (db-stm db-stgm)
two single chrochets in one stitch (2 sc in 1)
to fastmasker I samme maske udtagning
weave in ends
hæft enderne
work
arbejd
wrong side (ws)
vrang (vr)
yarn over (yo)
slå om (sl o)

Find gratis udenlandske hækleopskrifter her.